Zpráva ze soutěže

Dne 25. ledna 2022 proběhla soutěž „Zn.: Hledám práci“, která je simulací výběrového řízení. Tato soutěž je součástí projektu OKAP II pod záštitou Moravskoslezského kraje. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – učňovská a maturitní. Soutěž byla vyhlášena pro žáky „končících ročníků“. Předem všichni soutěžící dostali za úkol zpracovat strukturovaný životopis a žádost o místo. Tyto dokumenty…

Intersalon fiktivních firem 2021 – 2022

Dne 13. 1. 2022 se konal na naší škole významný den, který již řadu let označujeme jako Den otevřených dveří. Příprava na tuto akci probíhá vždy velice pečlivě, promyšleně a reprezentativně. Ne jinak tomu bylo i v letošním školním roce, kdy jednou z prezentovaných aktivit byla soutěžní akce fiktivních firem Intersalon 2021. Soutěž má již na naší škole dlouholetou tradici…

24. ročník – Mladý barman

Dne 13.1.2022 se konal den otevřených dveří společně se soutěží Mladý Barman. Soutěže se zúčastnilo celkem 28 soutěžících. Úkolem bylo namíchat 3 nápoje v časovém limitu 6 minut. Tentokrát hlavní alkoholickou složkou nápoje byl zvolen Gin. A jak to všechno dopadlo? Byl to boj, některým se dařilo méně, některým více. Každá soutěž má ale svého vítěze.…

Prezentiáda

Dne 13. 1. 2022 v rámci DOD proběhly prezentiády všech našich maturitních oborů v anglickém jazyce. studenti těchto oborů si připravili prezentace vlastního maturitního oboru, odborných předmětů a praxí a vše prezentovali v anglickém jazyce ostatním žákům naší školy a široké veřejnosti, která ten den se dostavila k nám do školy. Prezentace a jazykové výkony byly posuzovány učiteli anglického jazyka.…

Workshop „Vánoční pečení“

V uspěchaném předvánočním čase jsme uskutečnili v našem novém cukrářském centru, které bylo vybudováno v rámci OKAP II, krátké vánoční zastavení v podobě workshopu. Tohoto workshopu, který je prvním z řady setkání v cukrářském centru, se zúčastnili žáci 8. třídy ze Základní a mateřské školy Hrabina školy v Českém Těšíně. Účastníci měli možnost upéct si cukrářské výrobky, které neodmyslitelně patří k tradicím českých…

Kroužek logického myšlení

V rámci OKAPu II byl na Albrechtově střední škole v Českém Těšíně založen i kroužek logického myšlení, v rámci něhož byla uspořádána soutěž v piškvorkách. Piškvorky totiž rozvíjejí strategické i logické myšlení, dokonce se koná každý rok i mistrovství světa v této disciplíně – v loňském roce se konalo v Brně a dva Češi obsadili stříbrné medaile. Je to hra s dlouhou tradicí –…

Projektový den – ZOO není jen o zvířatech aneb technické zázemí ZOO

V úterý 23. listopadu se třída AGE 1 (obor agropodnikání a ekologie a životní prostředí) zúčastnila projektového dne v ostravské ZOO v rámci projektu OKAP II. Ačkoli kalendář ukazoval blížící se konec listopadu, teplota venku byla kolem 4 °C a dokonce dopoledne zasvítilo i sluníčko. Teple jsme se oblékli a zásobili se svačinou i teplými nápoji, abychom vydrželi…

„Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613 Období realizace: 7/2021–11/2023 Rozpočet: 450 mil. Kč Podporované oblasti: odborné vzdělávání, kariérové poradenství, polytechnické vzdělávání, inkluze, podnikavost a podpora rozvoje gramotností. Realizátory 70 typů aktivit bude MSK a 96 partnerů, převážně SŠ, ZŠ, SVČ, ale rovněž KVIC, Ostravská univerzita, Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Dolní oblast Vítkovice, Mensa České republiky a další vzdělávací instituce…