Maturity

 • ČEŠTINA
  • Povinný předmět
  • Didaktický test
  • Slohová práce
  • Ústní zkouška
 • MATEMATIKA / CIZÍ JAZYK
  • Povinně volitelný předmět
  • Pokud zvolíš maturitu z matematiky, čeká tě písemný test. Jestli se rozhodneš maturovat z cizího jazyka, čeká tě didaktický text (gramatika + poslech), písemná práce a ústní zkouška.
 • NEPOVINNÁ ZKOUŠKA
  • Volitelný předmět
  • Pokud chceš maturovat z dalších volitelných předmětů, můžeš. Jako volitelný předmět si můžeš vybrat buď matematiku, nebo cizí jazyk podle toho, který z předmětů sis vybral pro povinnou zkoušku.

 

PŘIHLÁŠENÍ K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM

 • JAK NA TO
  • Přihlašování probíhá prostřednictvím třídních učitelů. Ve škole dostaneš vygenerovanou přihlášku, kterou vyplníš a odevzdáš třídnímu učiteli. Po předání údajů do databáze Certis vedením školy obdržíš výpis z přihlášky, který překontroluješ a podpisem do protokolu stvrdíš jeho správnost.
 • DŮLEŽITÉ TERMÍNY
  • Termín pro podání přihlášky:
   • JARNÍ TERMÍN – do 1. prosince
   • PODZIMNÍ TERMÍN – do 25. července

 

PROFILOVÁ MATURITNÍ ČÁST

Dle nové legislativy součástí profilové zkoušky je písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury, pokud sis zvolil cizí jazyk, tak je součástí profilové zkoušky písemná práce a ústní zkouška ze zvoleného cizího jazyka. Ústní zkoušky se konají před komisí. Svou maturitní práci budeš obhajovat v rámci ústní zkoušky. Zatímco ústní zkoušky jsou veřejné, písemné nikoliv.

 • HOTELNICTVÍ
  • Praktická zkouška z odborných předmětů – praktická zkouška
  • Ekonomika a řízení – ústní zkouška
  • Hotelové a turistické služby – ústní zkouška
 • POLYGRAFIE
  • Praktická zkouška z odborných předmětů – praktická zkouška
  • Předvýrobní příprava – ústní zkouška
  • Tisk a dokončovací zpracování – ústní zkouška
 • AGROPODNIKÁNÍ
  • Praktická zkouška z odborných předmětů – praktická zkouška
  • Zemědělská výroba – ústní zkouška
  • Ekonomika a podnikání – ústní zkouška
 • EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  • Praktická zkouška z odborných předmětů – praktická zkouška
  • Environmentální příprava – ústní zkouška
  • Ochrana a monitorování životního prostředí – ústní zkouška
 • PODNIKÁNÍ (denní)
  • Marketingová analýza podniku – práce s obhajobou
  • Účetnictví – ústní zkouška
  • Ekonomika a řízení – ústní zkouška
 • PODNIKÁNÍ (dálkové)
  • Podnikatelský záměr – práce s obhajobou
  • Účetnictví – ústní zkouška
  • Ekonomika a řízení – ústní zkouška

 

CO DALŠÍHO JE DOBRÉ VĚDĚT?

 • SPOLEČNÁ ČÁST MATURIT
  • Dle nové legislativy v rámci společné části se konají didaktické testy z českého jazyka a literatury a cizího jazyka nebo matematiky. Výsledné hodnocení společné části je uspěl nebo neuspěl.
  • Zatímco didaktické testy v řádném termínu se konají na naší škole, opravné termíny už se budou konat na spádových školách.
  • Také pro opravnou zkoušku musíš podat řediteli přihlášku, podobně jako u řádného termínu.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ