Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

OborKód oboruForma studiaDélka studiaZpůsob ukončeníPočet přijímaných žákůPřijímací zkouškyPotvrzení lékařeStipendium
Polygrafie34-41-M/01denní4maturita25anonene
Hotelnictví a turismus65-42-M/01denní4maturita60anoanone
Ekologie a životní prostředí16-01-M/01denní4maturita15anonene
Agropodnikání41-41-M/01denní4maturita15anoanone
Cukrář29-54-H/01denní3výuční list24neanone
Kuchař-číšník65-51-H/01denní3výuční list48neanone
Výrobce potravin – sladovník-pivovarník29-51-H/01denní3výuční list12neanoP
Řezník-uzenář29-56-H/01denní3výuční list12neanoM+P
Aranžér66-52-H/01denní3výuční list24neanone
Pekař29-53-H/01denní3výuční list12neanoM+P
Jezdec a chovatel koní41-53-H/02denní3výuční list18neanone
Tiskař na polygrafických strojích34-52-H/01denní3výuční list12neanoP
Podnikání64-41-L/51denní/dálková2/3maturita30/30anonene

M – motivační stipendium, P – prospěchové stipendium, podminky-vyplaceni-krajskych-stipendii-2024-2025

NABÍDKA OBORŮ PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Maturitní obory:

34-41-M/01 Polygrafie

65-42-M/01 Hotelnictví a turismus

64-41-L/51 Podnikání – dálkové studium

Učební obory:

65-51-H/01 Kuchař-číšník

29-51-H/01 Výrobce potravin – sladovník-pivovarník

29-56-H/01 Řezník-uzenář

29-53-H/01 Pekař

34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO 2. KOLO

kriteria_pr_24_25_maturitní_2. kolo

kriteria_pr_24_25_učební_2. kolo

 

Bližší informace k přihlašování ke vzdělávání na SŠ:

Informační web MŠMT k přihlašování na střední školy: www.prihlaskynastredni.cz

Informace o Jednotné přijímací zkoušce a ukázkové testy: prijimacky.cermat.cz

Stránky MŠMT msmt.cz

 

PŘIHLÁŠKA

 • Přihlášku do druhého kola přijímacího řízení je možné podat v termínu do 24. května 2024.
 • Přihlašování DiPSy – digitální přihlašovací systém
 • Pro druhé kolo přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášku nejvýše do 3 oborů středního vzdělání (tzn. 3 přihlášky).
 • Pořadí uvedených oborů vzdělání v přihlášce vyjadřuje přednostní volbu oboru vzdělání, tzn., že obory vzdělání jsou řazeny dle preference.
 • Uvedené pořadí musí být na všech podaných přihláškách shodné.
 • Součástí přihlášky podané zákonným zástupcem je čestné prohlášení podávající osoby, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejím podáním a obsahem.
 • tiskopisy Přihláška_2023-2024-excel, Přihláška_2023-2024-pdf

 

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST KE STUDIU

Přehled zdravotních omezení u vybraných oborů

 • Povinná příloha přihlášky pro vybrané obory;
 • je nutné použít tento školní tiskopis Lékařský posudek-excel, Lékařský posudek-pdf;
 • dokument si stáhněte, vyberte obor, dokument vyplňte, vytiskněte příslušnou stránku a nechte potvrdit lékařem;

HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍCH Z PŘEDCHOZÍHO VZDĚLÁNÍ

 

DALŠÍ TISKOPISY

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou_edit-excel, Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou-pdf

 

JEDNOTNÁ ZKOUŠKA

Jednotná zkouška se ve 2. kole přijímacího řízení do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nekoná, ale
je podmínkou přijetí na obor s maturitní zkouškou.
Pokud uchazeč v 1. kole nekonal JZ, nemůže se ve druhém kole hlásit na maturitní obor, může se hlásit pouze do
oborů vzdělání s výučním listem. JZ se konají jen v prvním kole přijímacího řízení, ve druhém kole se zohledňuje
jejich výsledek.
Pokud uchazeč konal JZ v 1. kole ve dvou termínech, do celkového hodnocení v přijímacím řízení se započítává
lepší výsledek z písemných testů.

 

ROZHOVOR OVĚŘUJÍCÍ ZNALOST ČESKÉHO JAZYKA U CIZINCŮ

 • uchazečů o obor s výučním listem;
 • uchazečů, jimž byla na základě žádosti prominuta jednotná zkouška z českého jazyka a literatury

Znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání na střední odborné škole bude dle § 60b odst. 5 školského zákona bude ověřena rozhovorem, pokud jej uchazeč o studium na dané škole již neabsolvoval v 1. kole:

10. června 2024 od 14:00 hod. v hlavní budově školy

 

Kam poslat přihlášku?

 • Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace
 • Tyršova 611/2, 737 01 Český Těšín

Na koho se obrátit pro informace?

 • Sekretariát školy
  • Studijní oddělení
  • Telefon: +420 558 425 201