Courtney na praxi se studenty oboru Agropodnikání

Ve čtvrtek 12. 9. 2019 se naše asistentka z Texasu zúčastnila odborného vyučování se třídou AGE 3. Courtney si střihla jízdu traktorem, společně se studenty orala pole a po celou dobu studenti vysvětlovali a komunikovali s asistentkou v anglickém jazyce. Courtney z takového dne byla nadšená a byla velice mile překvapena trpělivostí našich studentů, když jí vysvětlovali, jak…

Americká asistentka do výuky AJ

V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 BUDE NA NAŠÍ ŠKOLE PŮSOBIT STUDENTKA Z USA, KTERÁ BUDE UČIT ANGLICKÝ JAZYK NAPŘÍČ TÉMĚŘ VŠECHMI OBORY. Zúčastní se také mnoha školních aktivit, kde bude zapojovat naše žáky do aktivních konverzací na rpobírané téma nebo bude s našimi žáky probírat praktickou terminologii například v hodinách vaření, v dílnách polygrafů, pekařů nebo cukrářů. Bude jezdit na maturitní zájezdy našich…

O aktuálních projektových, dotačních a grantových programech

O aktuálních projektových, dotačních a grantových programech na naší škole ve školním roce 2019/2020 Projekty, dotace, granty v současné době jsou pro školy téměř nedílnou součástí jejich výchovně vzdělávacího procesu a přispívají ke všeobecnému i odbornému vzdělání absolventů školy. Zapojení školy do projektové činnosti vychází z aktuálních potřeb, možností a podmínek školy. V průběhu školního roku dochází průběžně k vyhodnocování a aktualizaci…

Kurz AJ pro naše učitele 2020/2021

Druhým rokem probíhá kurz anglického jazyka pro naše pedagogy díky krajskému projektu Yes, I do. Učitelé odborných předmětů se vzdělávají v cizím jazyce, aby následně mohli využít svých znalostí ve svých hodinách odborného předmětu. Kurzy máme ve dvou úrovních: začátečníci a mírně pokročilí. Všichni participující učitelé jsou nadšeni a pilně se učí. Good luck!

Druhý rok projektu ,,Yes, I do” 2020/2021

V letošním „online školním roce“ jsme pokračovali druhým rokem a dalšími dvěma skupinami žáků v krajském projektu Yes, I do. Zapojeni žáci jsou ze třídy HT2A. Online výuka není to pravé ořechové, ale všichni (žáci i učitelé) se snažíme si tento projekt užít, hlavně naučit a procvičit tolik potřebnou a žádanou odbornou terminologii v anglickém jazyce. Žáci opět…

Kurz AJ pro naše učitele 2019/2020

V rámci projektu „Yes, I do“ proběhl také kurz obecné angličtiny pro učitele odborných předmětů. Kurzy byly dva a zúčastnění učitelé nyní budou používat nabyté znalosti jazyka také částečně ve svých hodinách. Tato metoda má svůj název CLIL (Content and Language Integrated Learning), jednoduše řečeno: prostřednictvím cizího jazyka je vyučován jiný předmět. Učitelé odborných předmětů budou své jazykové…

Yes, I do – První rok projektu 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 jsme zahájili dvouletý krajský projekt zaměřený na odbornou slovní zásobu v anglickém jazyce v oboru hotelnictví. Vybraní žáci se zúčastnili jazykového kurzu v délce 40 vyučovacích hodin, během kterých se naučili novým slovíčkům a frázím, které se týkají jejich oboru. Kurz probíhal jak prezenční formou, tak online a všichni žáci se shodli, že kurz byl…

Národní plán obnovy – Doučování žáků škol

Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy. Hlavním cílem tohoto projektu je nahradit výpadek ve vzdělávání, ke kterému došlo v důsledku pandemie covid-19 na jaře roku 2020 a v průběhu většiny školního roku 2020/2021, resp. v průběhu distanční výuky. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených…

Bezpečná škola

BEZPEČNÁ ŠKOLA DOTAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PODPORA AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE   Počátkem října 2020 jsme se dozvěděli, že jsme získali dotaci v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže. Zajásali jsme. Můžeme jet na adaptační dny s 1. ročníky do Beskyd – plánovaný termín výjezdů…