CHKO Beskydy

Dne 31.3. 2023 se studenti třídy E2 zúčastnili exkurze do návštěvnického centra CHKO Beskydy v Dolní Lomné. Studenti prováděli hydrobiologický rozbor tekoucích a stojatých vod v Dolní Lomné. Dále si poslechli přednášku s odborníky z praxe na téma fauna CHKO Beskyd a seznámili se s interaktivní expozicí návštěvnického centra CHKO Beskydy. Mgr. Martin Maryniok.

Recyklace baterií 2023

Na životním prostředí nám záleží Baterie najdeme již v podstatě všude a jejich prodej každým rokem víc a víc narůstá. S počtem baterií však také roste důležitost jejich zpětného odběru poté, co doslouží. Bez našeho přispění by se odpadní baterie dostaly do přírody, kde by došlo ke znečištění životního prostředí a tím i k ohrožení lidského zdraví. Každá zpětně odebraná baterie má…

Alternativní potraviny 2023

Alternativní zdroje potravy a superpotraviny Jelikož populace lidstva na planetě je neustále na vzestupu, odborníci se zabývají otázkou, jestli planeta zvládne takové množství lidí uživit. Podle Světové banky se očekává, že se světová populace do roku 2050 zvýší na 9 miliard, což znamená, že bude nutné produkovat přibližně o 50% více potravin, abychom uživili další 2 miliardy lidí. Z toho…

45. ročník SOČ na Albrechtově střední škole

Umístění Název oboru Téma Konzultant Řešitel Tř. 1. Biologie Monitoring vybraných druhů vážek Mgr. Martin Maryniok Alan Popiolek E.3 1. Ochrana a tvorba ŽP Bobr evropský a jeho vliv na krajinu v městě Šenov. Ing. Jaroslav Závada Ph.D. Klára Kupková E.4 2. Ochrana a tvorba ŽP Ekologická stopa kosmetiky. Ing. Barbora Lyčková Ph.D. Veronika Jadamusová, Kateřina Gehri,…

Vernisáž výtvarné a literární soutěže Pozitivní motto (Afirmace), Pořekadlo či rčení

Dne 22. 3. 2023 proběhla v Aule školy vernisáž výtvarné a literární soutěže s názvem Pozitivní motto (afirmace), pořekadlo či rčení. Vernisáže se zúčastnili všichni žáci a studenti oborů Aranžér a Polygrafie, kteří se na soutěži podíleli, učitelé i vedení školy. Při této slavnostní události nechybělo občerstvení, slavnostní zahájení a dobrá nálada. V následujících dnech zhlédnou vystavené práce všichni žáci a…

Školní kolo Biologické olympiády

Dne 23. 2. proběhlo na naší škole v odpoledních hodinách školní kolo biologické olympiády v kategorii B. Název letošní biologické olympiády zněl: Život není fér aneb jak se organismy vyrovnávají s abiotickým zlem prostředí Žáci plnili požadované úkoly v tištěných materiálech. První úloha byla nazvaná – živočichové a extrémní teploty. Součástí druhé úlohy bylo praktické cvičení – vytvoření preparátů pokožky cibule…

SOČ Žilina

Naši ekologové 3. a 4. ročníku se 14.2.2023 zúčastnili školního kola SOČ, pořádaného Strednou odbornou školou polnohospodárstva a služieb na vidieku v Žilině. V soutěži byly prezentovány tyto tři práce našich studentů: Alan Popielok – Lexikon zvířat Klára Kupková – Monitoring bobrů Barbora Žatecká – Znečištění řeky Olše Prvním místem v kategorii zahraničních účastníků porota ocenila práci Alana Popiolka.…

Novým vybavením ke zkvalitnění tělesné výchovy

Když modernizovat, tak pořádně. I v letošním roce škola pokračuje v modernizaci svých prostor; budova na Tyršově získá brzy novou střechu, při vstupu návštěvníka ohromí nadčasová recepce, která odpovídá parametrům luxusních hotelů a používá působivé dekorace. Hlavní náplní školy je ovšem modernizace výuky, tělesnou výchovu nevyjímaje. Pro dnešní mladou generaci je školní fyzická průprava nejen…