Nejdůležitější termíny školního roku 2022/2023

 • Zahájení školního roku – 1. 9. 2022
 • Podzimní prázdniny – 26. – 27. 10. 2022
 • Dny otevřených dveří – 6. 12. 2022 a 11. 2. 2023
 • Vánoční prázdniny – 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
 • Ukončení vyučování v prvním pololetí – 31. 1. 2023
 • Pololetní prázdniny – 3. 2. 2023
 • Jarní prázdniny – 13. 3. – 19. 3. 2023
 • Velikonoční prázdniny – 6. 4. 2023
 • Přijímací zkoušky – 13. a 14. 4. 2023
 • Maturitní zkoušky – praktické – od 9. 5. 2023
 • Maturitní zkoušky – písemné – 2. – 5. 5. 2023
 • Maturitní zkoušky – ústní – 15. 5. – 24. 5. 2023
 • Závěrečné zkoušky – písemné – 1. 6. 2023
 • Závěrečné zkoušky – praktické – 2. – 9. 6. 2023
 • Závěrečné zkoušky – ústní – 14. – 19. 6. 2023
 • Ukončení školního roku – 30. 6. 2023
 • Zahájení nového školního roku 2023/2024 – 4. 9. 2023

 

Další důležité termíny