Nejdůležitější termíny školního roku 2023/2024

Zahájení školního roku – 4. 9. 2023

Podzimní prázdniny – 26. – 27. 10. 2023

Dny otevřených dveří – 5. 12. 2023 a 17. 2. 2024

Vánoční prázdniny – 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024

Ukončení vyučování v prvním pololetí – 31. 1. 2024

Pololetní prázdniny – 2. 2. 2024

Jarní prázdniny – 5. 2. – 11. 2. 2024

Velikonoční prázdniny – 28. 3. 2024

Přijímací zkoušky – 13. a 14. 4. 2023

Maturitní zkoušky – praktické – od 13. 5. 2024

Maturitní zkoušky – písemné – 3. – 4. 4. 2024

Maturitní zkoušky – ústní – 16. 5. – 27. 5. 2024

Závěrečné zkoušky – písemné

Závěrečné zkoušky – praktické

Závěrečné zkoušky – ústní

Ukončení školního roku – 28. 6. 2024

Zahájení nového školního roku 2023/2024 – 2. 9. 2024

 

Další důležité termíny

  • https://www.msmt.cz/vzdelavani/organizace-skolniho-roku-2023-2024-v-zs-ss-zus-a