Zapojení odborníka z praxe do výuky OV Aranžérů

Ve dnech 24. – 25. 11. nás navštívili odborníci z praxe reklamní firmy LM polepy Ostrava. První den projektu se žáci seznámili s širokou škálou reklamních materiálů, nářadí, včetně nejnovějších postupů reklamní tvorby. Přednášky prvního dne se účastnili žáci prvního i třetího ročníku. Druhý den probíhal čistě prakticky, pod vedením odborníků z praxe studenti polepili reklamním polepem naše…

Divadelní kroužek

Od října 2021 probíhá na naší škole pro zájemce z řad žáků divadelní kroužek v rámci krajského projektu OKAP II. Kroužek navštěvují nadšení studenti divadla, kteří si pod vedením vyučujícího Mgr. Rostislava Pavelce připravili divadelní hru, jejíž odehrání bylo završením jejich velké píle. Divadelní kroužek napomáhá studentům v rozvoji čtenářské gramotnosti, žáci pracují s textem, učí se pohybovým dovednostem na jevišti a…

Albrechtova Knihovna a čítárna

Rád/a čteš? Nevíš, co dělat o obědové přestávce? Chceš si v tichu odpočinout, zajít si na internet nebo se jen tak připravovat na další hodinu? Pauza je dlouhá a ty nevíš, kam hlavu složit? Právě nově zmodernizovaná knihovna s relaxačním koutkem, která byla vybudována za podpory krajského projektu OKAP II (Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání), je tu právě…

Exkurze do Pevnosti poznání v Olomouci

Dne 19.4.2022 se 40 studentů tříd HT3A, AG3 a HT3B v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II zúčastnilo odborné exkurze v olomoucké Pevnosti poznání. Cílem této exkurze bylo přiblížení matematiky a fyziky studentům. Ti si prohlídli a na vlastní kůži vyzkoušeli exponáty v místních expozicích Do historie (se zaměřením na historii…

Exkurze Kladruby a Pardubice

Dne 28. a 29 dubna se uskutečnila v rámci projektu OKAP exkurze do Národního Hřebčína Kladruby nad Labem a na Závodiště v Pardubicích, pro obor Jezdec a chovatel koní. Cílem této exkurze je prohloubit znalosti získané v předmětech Chov koní, Dostihový řád, Technické zařízení a Teorie jízdy. Exkurze tematicky navazuje na ŠVP daného oboru. Exkurze měla za úkol seznámit žáky s národním klenotem – Starokladrubským koněm,…

Audiovizuální kroužek

V rámci krajského projektu OKAP II – audiovizuální kroužek/ICT, žáci oboru PG1+PG2 dostali úkol, který museli splnit během doby nazvané „3x 20 min rychlovka“ :-). V časovém limitu 20 minut museli nakreslit „storyboard“, za dalších 20 minut museli natočit reportáž a během posledních 20 minut ji museli sestříhat. Na výsledek v časovém presu se můžete…

Kroužek ICT + Audiovizuální tvorby

Od ledna 2022 díky krajskému projektu OKAP II. probíhá na naší škole kroužek ICT + audiovizuální tvorby, na kterém se vybraní žáci oboru polygrafie (PG1 + PG2) učí, jak správně udělat fotografii, jak s ní pracovat a upravovat, dále se učí létat s dronem a pořizovat filmový materiál. Kroužek vede zkušený student vysoké školy multimediálních technik v Opavě.

Kroužek odborného AJ

V rámci krajského projektu OKAP II od prosince 2021 probíhá na naší škole kroužek odborného anglického jazyka pro žáky oboru hotelnictví. Šest žáků třídy HT 2.B se jednou týdně schází s učitelkou anglického jazyka Mgr. Gabrielou Tramplerovou a probírají zábavnější formou odbornou terminologií hotelnictví a gastronomie. Žáci mají tak další dvě hodiny navíc prostoru pro to, aby komunikovali…

Zpráva ze soutěže

Dne 25. ledna 2022 proběhla soutěž „Zn.: Hledám práci“, která je simulací výběrového řízení. Tato soutěž je součástí projektu OKAP II pod záštitou Moravskoslezského kraje. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – učňovská a maturitní. Soutěž byla vyhlášena pro žáky „končících ročníků“. Předem všichni soutěžící dostali za úkol zpracovat strukturovaný životopis a žádost o místo. Tyto dokumenty…