Dne 13. 1. 2022 se konal na naší škole významný den, který již řadu let označujeme jako Den otevřených dveří. Příprava na tuto akci probíhá vždy velice pečlivě, promyšleně a reprezentativně. Ne jinak tomu bylo i v letošním školním roce, kdy jednou z prezentovaných aktivit byla soutěžní akce fiktivních firem Intersalon 2021. Soutěž má již na naší škole dlouholetou tradici a na DOD proběhla již 24 rokem.

Účastníky veletrhu byli žáci denního studia oboru podnikání a agropodnikání, kteří se představili v 8 fiktivních firmách. Do akce se také zapojili žáci v organizačních činnostech, které byly nedílnou součástí přípravných prací.

Cílem soutěže byla prezentace odborných dovedností žáků v oblasti fiktivního podnikatelského prostředí. Akce byla o to významnější, že probíhala v rámci projektu OKAP II pod klíčovou aktivitou „Zvyšování kvality absolventů středních škol“. Žáci si vyzkoušeli obchodování za účasti veřejnosti, komunikaci „na živo“ se zákazníky, vyplňování účetních dokladů v rámci své prodejní činnosti a také se prezentovali v cizím jazyce.

Intersalon fiktivních firem 2021 probíhal v soutěživém prostředí. Každá z firem byla oceněna diplomem a menší odměnou.

Výherní 1. místo obsadila firma za nejlepší prezentaci firmy:

  1. Equivip, s. r. o.kvalitní krmiva pro zvířata, zejména koně

Pódiová umístění dosáhly také firmy:

  1. Bridal Bliss, s. r. o. – příprava svateb
  2. Golden Lion Smoke, s. r. o. – prodej vodních dýmek a příslušenství k nim

Poděkování patří všem účastníkům, pedagogům za přípravu žáků (Ing. Pavlína Drozdová, Mgr. Michaela Ondruchová) a také realizátorům akce (Ing. Alice Flachbartová, Ing Lucie Ratveiská).

Český Těšín, 13. 1. 2022

Zapsala: Ing. Alice Flachbartová, koordinátor soutěže