V rámci krajského projektu OKAP II od prosince 2021 probíhá na naší škole kroužek odborného anglického jazyka pro žáky oboru hotelnictví. Šest žáků třídy HT 2.B se jednou týdně schází s učitelkou anglického jazyka Mgr. Gabrielou Tramplerovou a probírají zábavnější formou odbornou terminologií hotelnictví a gastronomie. Žáci mají tak další dvě hodiny navíc prostoru pro to, aby komunikovali v cizím jazyce, probírali slovní zásobu, připravovali si dialogy na profesionální úrovni a zlepšovali si tak svoje komunikativní schopnosti v cizím jazyce. Nápomocná jim je také učebnice Career Paths Hotels and Catering, která obsahuje i cvičení online.

Good luck!