Záchranná stanice a Dům přírody Poodří

Dne 24. 1. 2023 se třída E3 zúčastnila exkurze a přednášky v záchranné stanici a Domě přírody Poodří v Bartošovicích. Studenti shlédli vnitřní expozici, která je obohacena informačními panely o Poodří a jinými interaktivními prvky. Další částí byl výukový program pod vedením odborníka Ing. Jana Kašinského. V zahradní části studenti shlédli model řeky Odry s rybníky, geologický koutek…

Národní plán obnovy – Doučování žáků škol

Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy. Hlavním cílem tohoto projektu je nahradit výpadek ve vzdělávání, ke kterému došlo v důsledku pandemie covid-19 na jaře roku 2020 a v průběhu většiny školního roku 2020/2021, resp. v průběhu distanční výuky. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených…