PD rekonstrukce 3. NP

Projektová dokumentace na rekonstrukci 3.NP budovy školy Tyršova, křídlo ul. Komenského s cílem vytvořit 4 kmenové třídy, 2 odborné učebny, kabinet pro pedagogy a WC pro chlapce i dívky. Informace a zadávací podklady u Ing. Twardzikové, tel.608 620 424

Olympiáda z ČJL

Letošní leden se opět nesl v duchu olympiády z češtiny. Setkali jsme se 10. ledna 2023 v Konferenčním sále. Počet účastníků se oproti loňskému roku zvýšil na 17. Do lavic usedli studenti a studentky prvních až čtvrtých ročníků maturitních oborů. Také v tomto roce soutěžící absolvovali dvě části. První tvořil test z gramatiky a druhá část byla vyplněna slohovou prací. A jak…

Mladý průvodce cestovního ruchu

Dne 19. ledna 2023 proběhla školní soutěž ,, Mladý průvodce cestovního ruchu „ Na 1. místě se umístila Konderlova‘ Silvie a Hamplova‘ Vendy z třídy HT4A, 2. místo obsadili Rylková Alexandra a Jícha Daniel Benjamin z třídy HT4A a 3. místo získala Divišová Andrea a Schweigerová Barbora z třídy HT4A a HT4B. Děkujeme všem zúčastněným a vítězům přejeme hodně…

13. ročník Setkání koordinátorů EVVO

13. ročník Setkání koordinátorů environmentální výchovy Dne 25. 1. 2023 se uskutečnil 13. ročník setkání koordinátorů environmentální výchovy v prostorách Krajského úřadu MSK. Garanty této akce byli: Centrum managementu a výchovy pro udržitelný rozvoj v MSK, Klub ekologické výchovy a KÚ MSK. Účastníci byli v průběhu této akce seznámeni například s aktuálními otázkami životního prostředí, dopadem světelného znečištění na život…