Olympiáda z ČJL

Letošní leden se opět nesl v duchu olympiády z češtiny. Setkali jsme se 10. ledna 2023 v Konferenčním sále. Počet účastníků se oproti loňskému roku zvýšil na 17. Do lavic usedli studenti a studentky prvních až čtvrtých ročníků maturitních oborů. Také v tomto roce soutěžící absolvovali dvě části. První tvořil test z gramatiky a druhá část byla vyplněna slohovou prací. A jak…

Mladý průvodce cestovního ruchu

Dne 19. ledna 2023 proběhla školní soutěž ,, Mladý průvodce cestovního ruchu „ Na 1. místě se umístila Konderlova‘ Silvie a Hamplova‘ Vendy z třídy HT4A, 2. místo obsadili Rylková Alexandra a Jícha Daniel Benjamin z třídy HT4A a 3. místo získala Divišová Andrea a Schweigerová Barbora z třídy HT4A a HT4B. Děkujeme všem zúčastněným a vítězům přejeme hodně…

13. ročník Setkání koordinátorů EVVO

13. ročník Setkání koordinátorů environmentální výchovy Dne 25. 1. 2023 se uskutečnil 13. ročník setkání koordinátorů environmentální výchovy v prostorách Krajského úřadu MSK. Garanty této akce byli: Centrum managementu a výchovy pro udržitelný rozvoj v MSK, Klub ekologické výchovy a KÚ MSK. Účastníci byli v průběhu této akce seznámeni například s aktuálními otázkami životního prostředí, dopadem světelného znečištění na život…

Záchranná stanice a Dům přírody Poodří

Dne 24. 1. 2023 se třída E3 zúčastnila exkurze a přednášky v záchranné stanici a Domě přírody Poodří v Bartošovicích. Studenti shlédli vnitřní expozici, která je obohacena informačními panely o Poodří a jinými interaktivními prvky. Další částí byl výukový program pod vedením odborníka Ing. Jana Kašinského. V zahradní části studenti shlédli model řeky Odry s rybníky, geologický koutek…