• Projektová dokumentace na úpravu vytápění – rekonstrukce kotelny a návrh dvoutrubkového otopného systému hlavní část budovy Tyršova a křídlo ul. Ostravská.
  • Informace a zadávací podklady u Ing. Twardzikové, tel.:08 620 424