Národní plán obnovy – Doučování žáků škol

Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy. Hlavním cílem tohoto projektu je nahradit výpadek ve vzdělávání, ke kterému došlo v důsledku pandemie covid-19 na jaře roku 2020 a v průběhu většiny školního roku 2020/2021, resp. v průběhu distanční výuky. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených…

Bezpečná škola

BEZPEČNÁ ŠKOLA DOTAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PODPORA AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE   Počátkem října 2020 jsme se dozvěděli, že jsme získali dotaci v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže. Zajásali jsme. Můžeme jet na adaptační dny s 1. ročníky do Beskyd – plánovaný termín výjezdů…