• Rekonstrukce učeben pro hotelové obory – II.NP od ul. Komenského, zřízení 2 tříd kmenových, 3 tříd odborných, 2 kabinetů a soc. zařízení.
  • Informace a zadávací podklady u Ing. Twardzikové, 608 620 424.