DinoPark Ostrava

Dne 19. května 2023 se třídy A1 a PT1 zúčastnily výletu do DinoParku Ostrava, který uskutečnili studenti ze třídy HT3.B a vyzkoušeli si, jaké je to být průvodcem. Výlet se povedl, všichni si ho užili a studenti byli spokojeni. Počasí se vydařilo. DinoPark slouží nejen jako zábavní centrum, ale také jako nauka o historii.

FLY AROUND EUROPE 2023

18. ročník zeměpisné soutěže „FLY AROUND EUROPE“ Oblíbená zeměpisná soutěž určená studentům třetích ročníků oboru hotelnictví se uskutečnila 11. 5. 2023. Soutěžící prokazovali své znalosti nejen z oblasti geografie, ale také z cestovního ruchu a environmentalistiky. Současně hodnotili vliv cestovního ruchu na životní prostředí, včetně negativních dopadů. Vítězem letošního ročníku se stal tým ve složení: Daňhelová Sarah Macurová Zoja Lisztwan Jakub…

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST – KRAJSKÉ KOLO

Krajské kolo SOČ se uskutečnilo dne 5. 5. 2023 na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. Studentská práce – Bobr evropský a jeho vliv na krajinu v městě Šenov od autorky Kláry Kupkové (E4) se umístila na 3. místě a práce – Ekologická stopa kosmetiky od Kateřiny Gehri, Veroniky Jadamusové a Ireny Kolorz (E2) se umístila na 4. místě. (obě práce byly zařazeny do kategorie ekologie a ochrana životního prostředí). Další práce – Monitoring…

OSTRAVA – VÝLET

Dne 26. 4. 2023 se třídy KČ2 a HT3A zúčastnili výletu do Ostravy. Třeťáci v rámci praxe cestovního ruchu zorganizovali prohlídku Velkého světa techniky v Ostravě, kde se podívali na zajímavosti např. z fyziky. Dále navštívili Masarykovo náměstí a nakonec zavítali v nákupním centru Karolína. Výlet se i díky krásnému počasí vydařil.

CHKO BESKYDY – VÝLET

Dne 2.5. 2023 studenti třídy E3 prováděli hydrobiologický rozbor tekoucích a stojatých vod v Dolní Lomné. Dále si poslechli přednášku odborníka z praxe na téma fauna CHKO Beskyd a seznámili se s interaktivní expozicí návštěvnického centra CHKO Beskydy.

REFASHION 2023

V měsíci dubnu probíhá v Ostravě ReFashion – festival udržitelné módy, navazující na mezinárodní iniciativu Fashion Revolution, jejímž cílem je zvýšit povědomí o tom, jak funguje módní průmysl a jaké jsou jeho negativní dopady na životní prostředí. Program festivalu je zaměřený např. na recyklaci a upcyklaci odpadního textilu, jeho součástí jsou různé workshopy, besedy, kreativní dílny, prezentace. Do této kampaně se…

DEN ZEMĚ 2023

Den Země na Albrechtově SŠ Stejně jako každý rok se i letos naše škola zapojila do aktivit souvisejících s – Dnem Země, každoroční celosvětovou událostí organizovanou a zaměřenou na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. 14. 4. 2023 se zhruba 80 studentů oboru ekologie a agropodnikání s pěti pedagogy zúčastnilo akce – Ukliďme Česko, dobrovolnické úklidové akce, která probíhá na území celé…

Kaligrafie & hand lettering

Ihned po Velikonocích se žáci třetího ročníku oboru Designér v reklamě zapojili do kurzu Kaligrafie & hand lettering, který byl organizován z projektu Okap II. Žáci si vyzkoušeli ruční psaní kaligrafickými fixy, pery, suchou i tekutou křídou pod vedením Ivy Rucké. Tento trend ručního psaní na skla, zrcadla či tabule je velmi atraktivní, moderní a žádaný. Kurz trval dva dny a…

Okresní kolo SOČ

V ÚTERÝ 11. 4. 2023 SE KONALO OKRESNÍ KOLO SOČ VE STŘEDISKU VOLNÉHO ČASU AMOS V ČESKÉM TĚŠÍNĚ. DVĚ PRÁCE OBSADILY PRVNÍ MÍSTA (MONITORING VYBRANÝCH DRUHŮ VÁŽEK A BOBR EVROPSKÝ A JEHO VLIV NA KRAJINU V MĚSTĚ ŠENOV) A JEDNA PRÁCE OBSADILA DRUHÉ MÍSTO (EKOLOGICKÁ STOPA KOSMETIKY) V PŘÍSLUŠNÝCH KATEGORIÍCH A VŠECHNY PRÁCE POSTOUPILY DO KRAJSKÉHO KOLA SOČ V OSTRAVĚ. Krajské kolo…