Školní kolo Ekologické olympiády 2022

V pátek 25. 2. 2022 se konal 27. ročník školního kola ekologické olympiády. Letošní ročník byl zaměřen na poznávání anorganické a organické přírody, rekultivaci a revitalizaci narušených ekosystémů. Školního kola se zúčastnilo 36 žáků z oboru Ekologie a životní prostředí. Žáci napsali test a poté určovali flóru, faunu a anorganické přírodniny. První místo obsadila Lucie Karfusová, ze třídy…

„Uklízíme svět“

Že se žáci a zaměstnanci Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně skutečně chovají jako šetrní a uvědomělí spotřebitelé je vidět nejen při vzorném třídění odpadu ve třídách a místnostech školy, ale také v množství sebraného a odvezeného nebezpečného odpadu a elektrozařízení. Jen za poslední půl rok jsme odevzdali 440 kg elektroodpadu a 23 kg použitých baterií. Aktuální pořadí…

Srovnávací analýza ekologického stavu školy

Naše škola se řadí mezi instituce, které se problematice environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty věnují skutečně důkladně. Průřezová témata EVVO jsou začleněna do výuky všech předmětů, každoročně se aktualizuje plán EVVO naší školy, na webu školy a ve výročních zprávách figurují environmentální záznamy, také aktivity školy z této oblasti jsou známy v celém MSK. Jedním z důvodů proč je naše…

Letní škola koordinátorů EVVO MSK

Letní škola koordinátorů EVVO Moravskoslezského kraje Ve dnech 29. – 31. 8. 2021 se uskutečnil již sedmý ročník Letní školy koordinátorů environmentální výchovy Moravskoslezského kraje organizovaný Albrechtovou střední školou, Český Těšín, p.o. ve spolupráci s KÚ MSK.V morfologicky členitém prostředí Lysé hory a jejího okolí mohli účastníci absolvovat bryologické praktikum – doc. RNDr. Vítězslava Pláška, Ph.D. malakozoologické praktikum –…

Den Země v Českém Těšíně

Hodnocení projektu Den Země – jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969, kdy především John McConnell začal volat po vzniku mezinárodního dne Země a v rámci těchto snah vytvořil i vlajku Země. První Den Země byl slaven 22. dubna 1970 v San Francisku. Tato oslava byla pravděpodobně…

Ozvěny Ekofilmu v Českém Těšíně – 18. ročník

Ozvěny ekofilmu v Českém Těšíně – 18. ročník Hodnocení projektu Albrechtova střední škola v Českém Těšíně pořádala ve čtvrtek 24. června 2021 v Konferenčním sále školy, 18. ročník Ozvěn ekofilmu, přehlídku filmů o životním prostředí, národním a kulturním dědictví. Po přehlídce vítězných filmů 46. ročníku Ekofilmu 2020, který se konal v Brně jsou filmy rozesílány do dalších měst v České republice,…

Školní kolo Ekologické olympiády 2019

Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Klade důraz na praktické zkušenosti. Školní kolo Ekologické olympiády se konalo 13. prosince 2019 v konferenčním sále Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně. Ekologickou olympiádu zahájil pan ředitel Albrechtovy střední školy Mgr. Pavel Cieslar, který vyzvedl význam soutěže, ekologie…