PROŠLÁ ŠPAGETA A STARÝ MAKARÓN

V termínu 21.–24. 2. 2023 probíhala na naší škole výstava výtvarné soutěže s názvem Prošlá Špageta a starý Makarón, která byla organizována v rámci plnění dlouhodobého plánu Šetrný spotřebitel – odkaz budoucím generacím, jenž vyplývá z aktivit souvisejících se zapojením školy do mezinárodní sítě přidružených škol UNESCO. Podmínkou soutěže bylo výtvarné využití potravin, které byly z nějakého důvodu vyhodnoceny jako nevhodné pro…

ŠKOLNÍ KOLO EKOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

Letošní školní kolo ekologické olympiády se konalo 17.2.2023 za obrovského zájmů studentů ekologie a životního prostředí. Zúčastnilo se 40 studentů ze tříd E1, E2, E3 a E4. Náplní soutěže bylo porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. místo Klára Kupková E4 místo Veronika Jadamusová E2 místo Barbora Žatecká E4 Naši…

13. ROČNÍK SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ EVVO

Dne 25. 1. 2023 se uskutečnil 13. ročník setkání koordinátorů environmentální výchovy v prostorách Krajského úřadu MSK. Garanty této akce byli: Centrum managementu a výchovy pro udržitelný rozvoj v MSK, Klub ekologické výchovy a KÚ MSK. Účastníci byli v průběhu této akce seznámeni například s aktuálními otázkami životního prostředí, dopadem světelného znečištění na život na naší planetě, problematikou šíření chorob ptáků,…

ZÁCHRANNÁ STANICE A DŮM PŘÍRODY POODŘÍ

Dne 24. 1. 2023 se třída E3 zúčastnila exkurze a přednášky v záchranné stanici a Domě přírody Poodří v Bartošovicích. Studenti shlédli vnitřní expozici, která je obohacena informačními panely o Poodří a jinými interaktivními prvky. Další částí byl výukový program pod vedením odborníka Ing. Jana Kašinského. V zahradní části studenti shlédli model řeky Odry s rybníky, geologický koutek…

Okresní kolo SOČ

V ÚTERÝ 11. 4. 2023 SE KONALO OKRESNÍ KOLO SOČ VE STŘEDISKU VOLNÉHO ČASU AMOS V ČESKÉM TĚŠÍNĚ. DVĚ PRÁCE OBSADILY PRVNÍ MÍSTA (MONITORING VYBRANÝCH DRUHŮ VÁŽEK A BOBR EVROPSKÝ A JEHO VLIV NA KRAJINU V MĚSTĚ ŠENOV) A JEDNA PRÁCE OBSADILA DRUHÉ MÍSTO (EKOLOGICKÁ STOPA KOSMETIKY) V PŘÍSLUŠNÝCH KATEGORIÍCH A VŠECHNY PRÁCE POSTOUPILY DO KRAJSKÉHO KOLA SOČ V OSTRAVĚ. Krajské kolo…

CHKO Beskydy

Dne 31.3. 2023 se studenti třídy E2 zúčastnili exkurze do návštěvnického centra CHKO Beskydy v Dolní Lomné. Studenti prováděli hydrobiologický rozbor tekoucích a stojatých vod v Dolní Lomné. Dále si poslechli přednášku s odborníky z praxe na téma fauna CHKO Beskyd a seznámili se s interaktivní expozicí návštěvnického centra CHKO Beskydy. Mgr. Martin Maryniok.

Recyklace baterií 2023

Na životním prostředí nám záleží Baterie najdeme již v podstatě všude a jejich prodej každým rokem víc a víc narůstá. S počtem baterií však také roste důležitost jejich zpětného odběru poté, co doslouží. Bez našeho přispění by se odpadní baterie dostaly do přírody, kde by došlo ke znečištění životního prostředí a tím i k ohrožení lidského zdraví. Každá zpětně odebraná baterie má…