Alternativní potraviny 2023

Alternativní zdroje potravy a superpotraviny Jelikož populace lidstva na planetě je neustále na vzestupu, odborníci se zabývají otázkou, jestli planeta zvládne takové množství lidí uživit. Podle Světové banky se očekává, že se světová populace do roku 2050 zvýší na 9 miliard, což znamená, že bude nutné produkovat přibližně o 50% více potravin, abychom uživili další 2 miliardy lidí. Z toho…

45. ročník SOČ na Albrechtově střední škole

Umístění Název oboru Téma Konzultant Řešitel Tř. 1. Biologie Monitoring vybraných druhů vážek Mgr. Martin Maryniok Alan Popiolek E.3 1. Ochrana a tvorba ŽP Bobr evropský a jeho vliv na krajinu v městě Šenov. Ing. Jaroslav Závada Ph.D. Klára Kupková E.4 2. Ochrana a tvorba ŽP Ekologická stopa kosmetiky. Ing. Barbora Lyčková Ph.D. Veronika Jadamusová, Kateřina Gehri,…

SOČ Žilina

Naši ekologové 3. a 4. ročníku se 14.2.2023 zúčastnili školního kola SOČ, pořádaného Strednou odbornou školou polnohospodárstva a služieb na vidieku v Žilině. V soutěži byly prezentovány tyto tři práce našich studentů: Alan Popielok – Lexikon zvířat Klára Kupková – Monitoring bobrů Barbora Žatecká – Znečištění řeky Olše Prvním místem v kategorii zahraničních účastníků porota ocenila práci Alana Popiolka.…

ČOV Třinec

Dne 13. 12. 2022 se studenti třídy E3 zúčastnili praxe a exkurze do ČOV Třinec. Studenti si poslechli přednášku o způsobech čištění odpadních vod. V ČOV Třinec se čistí komunální voda a fenolčpavková voda z Třineckých železáren. Studenti měli možnost se seznámit s moderními technologiemi čištění vod. Prohlédli si česle, aktivační nádrže, dosazovací nádrže, vyhnívací komory, aj. Dozvěděli se,…

Člen sítě škol UNESCO

Dne 15. 12. 2022 byla Albrechtova střední škola oficiálně přijata do Mezinárodní Sítě přidružených škol UNESCO. Převzetí certifikátu proběhlo v historických prostorách Černínského paláce v Praze. Síť přidružených škol UNESCO (UNESCO Associated Schools Network – ASPnet) vznikla v roce 1953 a dnes je jejím členem více než jedenáct tisíc vzdělávacích institucí v 182 zemích světa. Všechny tyto školy vedou své…

Exkurze do ČHMÚ a Geologický pavilón VŠB

Dne 9.12. 2022 se studenti třídy E2 a E4 zúčastnili exkurze do ČHMU Ostrava. Studenti měli možnost seznámit se s meteorologickými přístroji a vybavením ČHMU. Přednášku a exkurzi vedl odborník z praxe pan doktor Lipina. Studenti navštívili také Geologický pavilon prof. Františka Pošepného. Studenti si vyslechli přednášku Dr. Poláškové, poznávali nerosty a horniny, prohloubili si vědomosti v interaktivní části…

Hodnocení MESS 2022

V letošním roce jsme navázali na předchozí úspěšné ročníky Mezinárodního ekologického studentského sympozia a uspořádali již 7. ročník, který se uskutečnil v termínu 24. listopadu 2022. Mezinárodní ekologické studentské sympozium je vzdělávací generačně propojenou akcí pro žáky, studenty a učitele škol v Moravskoslezském kraji, mateřských, základních, středních a vysokých škol a spřátelených škol ze zahraničí. Spolupořadatelem této akce je…

Ethical Travel 2022

V rámci Týdne škol UNESCO se 6. 12. 2022 u příležitosti Dne otevřených dveří na Albrechtově střední škole v Českém Těšíně, konal 1. ročník studentské konference ETHICAL TRAVEL. Studenti se ve svých prezentacích zaměřili především na památky UNESCO v České republice, posoudili vliv cestovního ruchu na životní prostředí, předali svoje vlastní zkušenosti s udržitelným rozvojem v zahraničních destinacích cestovního ruchu, pokusili se spočítat svou uhlíkovou…

Praxe Landek Ostrava

Dne 22.11. 2022 třída E1 navštívila hornické muzeum a naučnou stezku Landek – Ostrava. Na úpatí kopce Landeku při soutoky řek Odry a Ostravice se nachází největší hornické muzeum v České republice. Je zde jediné místo v Ostravě, kde může návštěvník sfárat těžní klecí do důlní sloje v tomto případě bývalého dolu Anselm, který byl vůbec nejstarším dolem ve městě.…

Toulky Těšínem

Takže dne 7.11.2022 jsme měli sraz se třídou Cukrářů v prvním ročníku před Billou v Českém Těšíně. Po všech kontrolách jsme se vydali k Těšínskému divadlu kde jsme řekli pár zajímavostí a tak to šlo u všech památkách Těšínem, dále jsme se vydali k památníku obětem z 2 světové války hned za Divadlem. Nadále jsme pokračovali ke Kostelu na Rozvoji a odtud jsme šli…