Dne 25. 1. 2023 se uskutečnil 13. ročník setkání koordinátorů environmentální výchovy v prostorách Krajského úřadu MSK. Garanty této akce byli: Centrum managementu a výchovy pro udržitelný rozvoj v MSK, Klub ekologické výchovy a KÚ MSK. Účastníci byli v průběhu této akce seznámeni například s aktuálními otázkami životního prostředí, dopadem světelného znečištění na život na naší planetě, problematikou šíření chorob ptáků, či aktuálními tématy vyhlášenými pro rok 2023 a možnostmi jejich využití při vzdělávání žáků a studentů. Naši školu se svým příspěvkem nazvaným „Aktivity Albrechtovy SŠ v rámci zapojení do Mezinárodní Sítě přidružených škol UNESCO“ reprezentovala Mgr. Pavla Tomisová a Bc. Adam Hruška, který se svými studenty zajistil cateringové služby pro všechny zúčastněné.

V Českém Těšíně 26. 1. 2023

Mgr. P. Tomisová