Ekologové ze třídy AGE2 v rámci praxe analyzovali vzorky půdy a vody. V půdě jsme zjišťovali chemické parametry – kyselost půdy, uhličitany v půdě, amoniak v půdě, dusitany v půdě. Minule v praxi jsme analyzovali vzorky vody. U vzorků vody jsme zjišťovali pH, tvrdost vody, železo, siřičitany.

Mgr. Martin Maryniok