20. ročník Biojarmark – Albrechtova střední škola

Albrechtova střední škola v Českém Těšíně pořádala ve čtvrtek 21. září 2023 v areálu školy, jubilejní 20. ročník Biojarmarku. Akce byla pořádána za podpory a záštitou města Český Těšín a pod záštitou ministra zemědělství České republiky Mgr. Marka Výborného a Zemědělského svazu České republiky. Jubilejní 20. ročník Biojarmark – Anny Hromkové se uskutečnil jako vzpomínka na zakladatelku…

Těšínské dožínky na Farmě v Koňákově aneb „Albrechtovka v akci“

V sobotu 16.9.2023 se studenti Albrechtovy střední školy spolupodíleli na Těšínských Dožínkách na farmě v Koňákově. Zapojeni byli studenti všech tří oborových větví naší školy. Zemědělská a polygrafická větev si připravila program pro děti pod názvem „Albrechtovka v akci“. Jednalo se o didaktické hry se zaměřením na ekologii a zemědělství pro větší či menší, dále výroba tematických čelenek a…

ENVOFILM 2023

Zasedání poroty Envofilmu Dne 14. 9. 2023 zasedala, v konferenčním sále Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně, porota VI. ročníku Envofilmu 2023 v tomto složení: Antonio Pedro Nobre, scénárista a režisér (Portugalsko) RNDr. Jiřina Kábrtová, emeritní ředitelka Ostravského muzea Ing. Michaela Bendová, Ph.D., referentka pro EVVO, odbor životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D., VŠB-TUO…

Týden škol UNESCO na Albrechtově střední škole v Českém Těšíně

Týden škol UNESCO na Albrechtově střední škole v Českém Těšíně 22. listopadu 2022 se stala naše škola 54. členem Sítě přidružených škol UNESCO v České republice. Toto prestižní členství s sebou samozřejmě nese i jisté povinnosti, které je třeba akceptovat a uvádět v život formou průběžných aktivit konaných během celého školního roku. Jednou z výše jmenovaných…

FLY AROUND EUROPE 2023

18. ročník zeměpisné soutěže „FLY AROUND EUROPE“ Oblíbená zeměpisná soutěž určená studentům třetích ročníků oboru hotelnictví se uskutečnila 11. 5. 2023. Soutěžící prokazovali své znalosti nejen z oblasti geografie, ale také z cestovního ruchu a environmentalistiky. Současně hodnotili vliv cestovního ruchu na životní prostředí, včetně negativních dopadů. Vítězem letošního ročníku se stal tým ve složení: Daňhelová Sarah Macurová Zoja Lisztwan Jakub…

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST – KRAJSKÉ KOLO

Krajské kolo SOČ se uskutečnilo dne 5. 5. 2023 na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. Studentská práce – Bobr evropský a jeho vliv na krajinu v městě Šenov od autorky Kláry Kupkové (E4) se umístila na 3. místě a práce – Ekologická stopa kosmetiky od Kateřiny Gehri, Veroniky Jadamusové a Ireny Kolorz (E2) se umístila na 4. místě. (obě práce byly zařazeny do kategorie ekologie a ochrana životního prostředí). Další práce – Monitoring…

DEN ZEMĚ 2023

Den Země na Albrechtově SŠ Stejně jako každý rok se i letos naše škola zapojila do aktivit souvisejících s – Dnem Země, každoroční celosvětovou událostí organizovanou a zaměřenou na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. 14. 4. 2023 se zhruba 80 studentů oboru ekologie a agropodnikání s pěti pedagogy zúčastnilo akce – Ukliďme Česko, dobrovolnické úklidové akce, která probíhá na území celé…

VÝLET – PUSTEVNY

Dne 27. února se třídou AG2 a HT4B a HT3B v rámci cestovního ruchu zorganizovali exkurzi na pustevny. Vyjeli jsme v 7 hodin ráno z autobusového stanoviště v Českém Těšíně. Na pustevny jsme přijeli okolo půl deváté a šli hned na stezku v oblacích. Tam nám počasí moc nepřálo, ale po chvíli se udělalo hezky.…