Potravinová sbírka na Albrechtovce

Opět po roce se naše škola zúčastnila Potravinové sbírky 2022 konané Potravinovou bankou v Ostravě a Moravskoslezským krajem u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Celá pomoc v hodnotě téměř 30 000 Kč s váhou 403 kg letos opět zamířila do organizace Šance podaná ruka, z. ú. Děkujeme všem! Za studentský parlament Mgr. Ondřej Sikora, koordinátor Studentského parlamentu

Exkurze – Třinecké Železárny

Dne 18. listopadu třída E4 navštívila Třinecké železárny. Studenti se seznámili s technologii výroby surového železa z železné rudy. Navštívili jednotlivé provozy Třineckých železáren, včetně vysokých pecí. S odborníky z praxe diskutovali o energetice a problémech spojených se znečištěním ovzduší. Také se zabývali problematikou odpadového hospodářství a technologiemi úpravy znečištěných vod. Mgr. Martin Maryniok

Workshop „Problematika likvidace odpadů“

„Odpadový workshop“ pro žáky ZŠ Moravská Dne 16. 11. 2022 navštívili vybraní studenti třídy HT2B základní školu Moravská v Havířově-Šumbarku s workshopem „Problematika likvidace odpadů“. Tato osvětová aktivita byla vymyšlena pro děti na prvním stupni a hravou formou je seznámila s nutností minimalizování odpadu a s jeho tříděním. Žáci se také dozvěděli, co se stane s odpadem odhozeným do přírody a jak…

Třanovice ŠOV

Dne 11. listopadu třída E2 navštívila školu obnovy venkova Třanovice (ŠOV), která je provozovatelem Zeleného centra Třanovice. Studenti se seznámili s významem vody v krajině, řešili úkoly spojené se zadržováním vody v krajině, revitalizacemi toků atd. Dále studenti navštívili čistírnu odpadních vod v Třanovicích a prakticky zjišťovali vybrané chemické parametry vody v řece Stonávka a Mušaleckých rybnících. Mgr. Martin Maryniok

Den stromů – Výtvarná a kreativní soutěž

Albrechtova střední škola ve spolupráci s městem Český Těšín uspořádala již 19. ročník výtvarné soutěže škol konané u příležitosti oslav Dne stromů. Do této soutěže se zapojili mateřské, základní, střední a speciální školy a družiny z Českého Těšína. Celkem bylo hodnoceno 145 děl v šesti kategoriích. Vernisáž a slavnostní vyhodnocení proběhlo dne 19. října 2022 v Aule školy na Tyršově ulici.…

Toulky

Dne 7.11.2022 se uskutečnily toulky Těšínem se třídou A1. První zastávkou byly Komenského sady, poté jsme zamířili k Těšínskému divadlu. Další následovala vodní nádrž Hrabina, kde jsme se porozhlédli po krásné přírodě. Pro všechny přítomné to byl magický zážitek. Po procházce okolo Hrabiny následovala budova Frýdecká, kterou aranžéři dobře znají. Prošli jsme vedle Střelnice a poslední důležitou…

7. ročník Mezinárodního ekologického studentského sympozia

V letošním roce pořádáme již 7. ročník Mezinárodního ekologického studentského sympozia, které se uskuteční v termínu 24. listopadu 2022 od 9,30hod. v Konferenčním sále Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně. Ústřední téma letošního ročníku je Mezinárodní rok skla. Srdečně zveme k účasti na programu sympozia. MESS_2022_Pozvanka MESS_2022_Prihlaska

Exkurze na Farmě Menšík v Kunčicích pod Ondřejníkem

Dne 17. října se třídy AGE 2 a HT2 B účastnily exkurze na Farmě Menšík v Kunčicích pod Ondřejníkem. Farma se zaměřuje na ekologický chov a péči o zvířata, ale také i na výrobu vlastních bio produktů. Asi všechny nás nejvíce zaujal speciální robotický dojící stroj a přístup pana majitele i paní majitelky ke své práci, ke které přistupují…