V ÚTERÝ 11. 4. 2023 SE KONALO OKRESNÍ KOLO SOČ VE STŘEDISKU VOLNÉHO ČASU AMOS V ČESKÉM TĚŠÍNĚ. DVĚ PRÁCE OBSADILY PRVNÍ MÍSTA (MONITORING VYBRANÝCH DRUHŮ VÁŽEK A BOBR EVROPSKÝ A JEHO VLIV NA KRAJINU V MĚSTĚ ŠENOV) A JEDNA PRÁCE OBSADILA DRUHÉ MÍSTO (EKOLOGICKÁ STOPA KOSMETIKY) V PŘÍSLUŠNÝCH KATEGORIÍCH A VŠECHNY PRÁCE POSTOUPILY DO KRAJSKÉHO KOLA SOČ V OSTRAVĚ.

Krajské kolo se bude konat 5. 5. 2022 na VŠB-TU Ostrava.

 

Umístění
Název oboru
Téma
Konzultant
Řešitel
Tř.
1.

Biologie

Monitoring vybraných druhů vážek
Mgr. Martin Maryniok
Alan Popiolek
E.3
1.
Ochrana a tvorba ŽP
Bobr evropský a jeho vliv na krajinu v městě Šenov.
Ing. Jaroslav Závada Ph.D.
Klára Kupková
E.4
2.
Ochrana a tvorba ŽP
Ekologická stopa kosmetiky.
Ing. Barbora Lyčková Ph.D.
Veronika Jadamusová, Kateřina Gehri, Irena Kolorz
E.2

 

Garant školního kola SOČ Mgr. Martin Maryniok.