Dne 11. listopadu třída E2 navštívila školu obnovy venkova Třanovice (ŠOV), která je provozovatelem Zeleného centra Třanovice. Studenti se seznámili s významem vody v krajině, řešili úkoly spojené se zadržováním vody v krajině, revitalizacemi toků atd. Dále studenti navštívili čistírnu odpadních vod v Třanovicích a prakticky zjišťovali vybrané chemické parametry vody v řece Stonávka a Mušaleckých rybnících.

Mgr. Martin Maryniok