„Odpadový workshop“ pro žáky ZŠ Moravská

Dne 16. 11. 2022 navštívili vybraní studenti třídy HT2B základní školu Moravská v Havířově-Šumbarku s workshopem „Problematika likvidace odpadů“. Tato osvětová aktivita byla vymyšlena pro děti na prvním stupni a hravou formou je seznámila s nutností minimalizování odpadu a s jeho tříděním. Žáci se také dozvěděli, co se stane s odpadem odhozeným do přírody a jak dlouho trvá jeho samovolný rozpad. V rámci druhotného využití se pod vedením studentů naší školy, pokusili vyrobit užitečné předměty a dekorace z materiálů určených k likvidaci.

Věříme, že si děti získané vědomosti a dovednosti osvojili, zapamatovali a budou je hojně využívat a předávat dál. Protože chránit životní prostředí je pro každého člověka nejen povinností, ale i nutností.

V Českém Těšíně 18. 11. 2022

Mgr. Pavla Tomisová