Dne 22.11. 2022 třída E1 navštívila hornické muzeum a naučnou stezku Landek – Ostrava. Na úpatí kopce Landeku při soutoky řek Odry a Ostravice se nachází největší hornické muzeum v České republice. Je zde jediné místo v Ostravě, kde může návštěvník sfárat těžní klecí do důlní sloje v tomto případě bývalého dolu Anselm, který byl vůbec nejstarším dolem ve městě. V Landeku studenti také navštívili důlní expozici, expozici báňského záchranářství, expozici báňské razící a dobývací techniky, seznámili se s historii důlní dopravy a historii osídlení. Studenti také navštívili NPR Landek, kde studovali výchozy hornin a slojí, jako součást geologické exkurze. Na Landeku jsou výchozy chráněny jako národní přírodní památka.

Mgr. Martin Maryniok