Dne 18. listopadu třída E4 navštívila Třinecké železárny. Studenti se seznámili s technologii výroby surového železa z železné rudy. Navštívili jednotlivé provozy Třineckých železáren, včetně vysokých pecí. S odborníky z praxe diskutovali o energetice a problémech spojených se znečištěním ovzduší. Také se zabývali problematikou odpadového hospodářství a technologiemi úpravy znečištěných vod.

Mgr. Martin Maryniok