Dne 23. 2. proběhlo na naší škole v odpoledních hodinách školní kolo biologické olympiády v kategorii B.

Název letošní biologické olympiády zněl: Život není fér aneb jak se organismy vyrovnávají s abiotickým zlem prostředí

Žáci plnili požadované úkoly v tištěných materiálech. První úloha byla nazvaná – živočichové a extrémní teploty. Součástí druhé úlohy bylo praktické cvičení – vytvoření preparátů pokožky cibule a jejich pozorování v různých roztocích. Další otázky byly zaměřené na rozdíly mezi sladkovodními a mořskými živočichy. Třetí část byla formou testových otázek a žáci odpovídali na otázky ze všech odvětví biologie – botaniky, zoologie, genetiky včetně biologie člověka. Poslední částí bylo praktické poznávání rostlin a živočichů. Olympiády se zúčastnilo 12 studentů z prvního a druhého ročníku oboru AGE.

Na 1. místě se umístila studentka Valerie Bogoczová ze třídy AGE 2.

Velké poděkování patří nadaci naší školy za příspěvek na hlavní cenu pro vítěze a za sladkou odměnu pro všechny soutěžící.

Mgr. Lucie Rejlová