Naši ekologové 3. a 4. ročníku se 14.2.2023 zúčastnili školního kola SOČ, pořádaného Strednou odbornou školou polnohospodárstva a služieb na vidieku v Žilině. V soutěži byly prezentovány tyto tři práce našich studentů:

Alan Popielok – Lexikon zvířat

Klára Kupková – Monitoring bobrů

Barbora Žatecká – Znečištění řeky Olše

Prvním místem v kategorii zahraničních účastníků porota ocenila práci Alana Popiolka.

Studenti přivítali možnost zúčastnit se soutěže středoškolské odborné činnosti zahraniční školy a získat tak další zkušenosti v oblasti zpracování řešených témat a prezentování výsledků svých prací.

Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.