Dne 13. 12. 2022 se studenti třídy E3 zúčastnili praxe a exkurze do ČOV Třinec.

Studenti si poslechli přednášku o způsobech čištění odpadních vod. V ČOV Třinec se čistí komunální voda a fenolčpavková voda z Třineckých železáren. Studenti měli možnost se seznámit s moderními technologiemi čištění vod. Prohlédli si česle, aktivační nádrže, dosazovací nádrže, vyhnívací komory, aj. Dozvěděli se, jak funguje mechanické, biologické i chemické čištění odpadních vod.

Mgr. Martin Maryniok