V letošním roce jsme navázali na předchozí úspěšné ročníky Mezinárodního ekologického studentského sympozia a uspořádali již 7. ročník, který se uskutečnil v termínu 24. listopadu 2022.

Mezinárodní ekologické studentské sympozium je vzdělávací generačně propojenou akcí pro žáky, studenty a učitele škol v Moravskoslezském kraji, mateřských, základních, středních a vysokých škol a spřátelených škol ze zahraničí. Spolupořadatelem této akce je Krajský úřad Moravskoslezského kraje a Město Český Těšín.

Akce se konala pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje, Zemědělského svazu České republiky, Města Český Těšín, s garancí Klubu ekologické výchovy Praha, za odborné podpory Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a Hornicko-geologické fakulty VŠB – Technické univerzity v Ostravě, MAS Pobeskydí, z.s.

Akce byla letos rovněž zaregistrovaná do kampaně „Udržitelný podzim“, pořádanou Ministerstvem životního prostředí ČR.

Ústředním tématem letošního ročníku sympozia byl Mezinárodní rok skla. Toto téma pro rok 2022 vyhlásilo valné shromáždění OSN. Sklo je jedním z nejstarších materiálů a je úzce spojeno s vývojem společnosti a kultury. Sklářský průmysl je energeticky velmi náročný, rovněž ubývá primárních surovin, a proto je důležité soustředit se na snižování spotřeby výchozích materiálů, prodlužování životnosti výrobků ze skla a na jeho recyklaci.

Žáci a studenti se podíleli na programu sympozia svými prezentacemi k danému tématu. Programu se odbornými příspěvky účastnili také zástupci vysokých škol a spřátelených organizací. Každá prezentace byla doplněna související diskuzí.

Doprovodnou akcí sympozia byla výtvarná soutěž, kde se účastníci prezentovali svými výtvarnými a fotografickými díly.

Prezentující žáci a studenti, zástupci škol, zúčastněných organizací a výherci výtvarné soutěže obdrželi ceny, upomínkové předměty a účastnické listy.

Ohlasy na 7. ročník MESS 2021, kterého se zúčastnilo 80 žáků, studentů, pedagogů, odborníků z praxe a zástupci dvou vysokých škol, jsou velmi pozitivní. Tato odborná akce je jednou z možností setkávání začínajících i zkušených ekologů, pro mladou generaci je to jedna z možností vzdělávání a získávání zkušeností v oboru. Z probíhajících diskuzí vyplynulo, že mladým lidem není osud naší planety lhostejný, že takováto setkávání a výměna informací a zkušeností má smysl.

Mezinárodní ekologické studentské sympozium je realizováno za finanční podpory Města Český Těšín.

Děkujeme všem prezentujícím, účastníkům a spoluorganizátorům za spolupráci!

Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.

Koordinátorka akce