Albrechtova střední škola v Českém Těšíně pořádala ve čtvrtek 21. září 2023 v areálu školy, jubilejní 20. ročník Biojarmarku. Akce byla pořádána za podpory a záštitou města Český Těšín a pod záštitou ministra zemědělství České republiky Mgr. Marka Výborného a Zemědělského svazu České republiky.

Jubilejní 20. ročník Biojarmark – Anny Hromkové se uskutečnil jako vzpomínka na zakladatelku této již tradiční akce na naší škole.

Biojarmark je každoročně organizován v měsíci září, který je považován za měsíc biopotravin. Cílem akce je podpora tradičního zemědělství, ekologického zemědělství našeho regionu. Dále propagace zdravého životního stylu, zdravé výživy. Akce má podpořit zemědělské školství. Proto do akce zapojujeme i studenty naší školy, kteří svým přičiněním propagují ekologii a ochranu životního prostředí a zemědělství.

Byla oslovena a pozvána, prostřednictvím webových stránek školy a sociálních sítí, široká veřejnost. Dále byly osobně osloveny mateřské a základní školy v Českém Těšíně a přilehlém okolí. Vyvěšeny plakáty akce, předány pozvánky. Byly pozvány i subjekty spolupracující s naší školou.

Celá akce probíhala od 9:00 do 17:00 v areálu školy. V zahradě před školou byly stánky s bioprodukty, biokosmetikou, zeleninou, džemy, minerály, šperky, keramikou, koření, chilli, uzenářské výrobky a maso z ekofarmy masného skotu. K ochutnání a prodeji byl chleba z různých druhů mouky, chléb celozrnný a cibulový. Dále biopomazánky, výrobky pekařské a samozřejmě již tradiční guláš. Žákyně oboru aranžér tvořili s dětmi ruční výrobky. Studenti oboru ekologie si připravili didaktické hry a poznávání živočichů, tvorbu a zpracování bioodpadů, léčivé čaje. Odborné znalosti nám rozšířil stánek z Vysoké školy Báňské Ostrava s modelem říčního proudu a envo hry. Také stánek včelařů z Českého Těšína edukoval o chovu včel. Studenti oboru agropodnikání připravili výstavu zeleniny a ovoce ve spolupráci se Sady Životice a sázení rostlinek. Výstavu drobných hospodářských zvířat přichystali ve dvoře školy. Na dvoře potěšila i projížďka traktorem Zetor a prohlídka traktoru značky Valtra N124 z farmy Koňakov. Nad vším bděl náš kníže Albrecht se školním koněm huculem Javorem.

Slavnostní zahájení proběhlo v 10:00 za účasti zástupců města Český Těšín a dalších hostů.

Velké poděkování patří stánkařům, sponzorům, především městu Český Těšín, který podpořil akci finančně.

Poděkování patří i studentům školy, zapojeným pedagogům, provoznímu personálu školy a také vedení školy.