Krajské kolo SOČ se uskutečnilo dne 5. 5. 2023 na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě.

Studentská práce – Bobr evropský a jeho vliv na krajinu v městě Šenov od autorky Kláry Kupkové (E4) se umístila na 3. místě a práce – Ekologická stopa kosmetiky od Kateřiny Gehri, Veroniky Jadamusové a Ireny Kolorz (E2) se umístila na 4. místě. (obě práce byly zařazeny do kategorie ekologie a ochrana životního prostředí).

Další práce – Monitoring vážek – od autora Alana Popiolka (E3) se umístila na 5. místě v kategorii biologie.

Garant školního kola SOČ Mgr. Martin Maryniok