Zasedání poroty Envofilmu

Dne 14. 9. 2023 zasedala, v konferenčním sále Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně, porota VI. ročníku Envofilmu 2023 v tomto složení:

Antonio Pedro Nobre, scénárista a režisér (Portugalsko)

RNDr. Jiřina Kábrtová, emeritní ředitelka Ostravského muzea

Ing. Michaela Bendová, Ph.D., referentka pro EVVO, odbor životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje.

Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D., VŠB-TUO katedra environmentálního inženýrství

Mgr. Luděk Ondruška, dokumentarista, kameraman a režisér, Český Těší

Mgr. Pavla Tomisová, koordinátorka EVVO, Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o.

 

Porota hodnotila dle těchto kritérií:

  • přínos filmu pro udržitelný rozvoj a život na Zemi
  • vtáhnutí do děje, zaujetí filmem,
  • technické zpracování filmu (střih, zvuk…)

 

Pro letošní rok byly vyhodnoceny tyto kategorie:

  • Nejlepší žákovský film (žáci ZŠ)
  • Nejlepší žákovský film (žáci SŠ)
  • Cena laické poroty
  • Zvláštní ocenění poroty: uděleno za netradiční zpracování a zajímavé technické provedení
  • Absolutní vítězný film

 

Slavnostní vyhodnocení Envofilmu proběhne 12. 10. 2023.

 

V Českém Těšíně:

  1. 9. 2023

 

Mgr. Pavla Tomisová

 

 

 

Pozvanka na slavnostni vyhodnoceni Envofilm VI. 2023