Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

Období realizace: 7/2021–11/2023

Rozpočet: 450 mil. Kč

Podporované oblasti: odborné vzdělávání, kariérové poradenství, polytechnické vzdělávání, inkluze, podnikavost a podpora rozvoje gramotností.

  • Realizátory 70 typů aktivit bude MSK a 96 partnerů, převážně SŠ, ZŠ, SVČ, ale rovněž KVIC, Ostravská univerzita, Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Dolní oblast Vítkovice, Mensa České republiky a další vzdělávací instituce
  • Bude vybudováno a dovybaveno celkem 128 odborných učeben, laboratoří, dílen
  • Kromě partnerů bude přímo zapojeno 162 zaměstnavatelů a 257 škol
  • Předpokládáme zapojení 21 000 dětí, žáků a studentů (VOŠ i VŠ) a 6 500 pedagogických pracovníků škol

 

PARTNER PROJEKTU:

Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace

Tyršova 611/2

737 01 Český Těšín

IČO: 00577235

Statutární zástupce: Mgr. Pavel Cieslar, ředitel školy

 

 

PODPOROVANÉ AKTIVITY

ODBORNÉ
KÓD
Vzdělávání pedagogů – zaměření na osobnostní rozvoj a pedagogiku
KA O2
Vzdělávání učitelů – odbornost
KA O3
Centra praktického vyučování
KA O5a
Učitel ve firmě (Šablona Stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatele)
KA O6
Žák ve firmě
KA O7
Firma ve škole
KA O8
Soutěže a přehlídky odborných dovedností žáků
KA O9
Podpora efektivních forem vzdělávání
KA O10
Rozvoj škol jako center celoživotního učení
KA O13
Personální podpora – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

 

 

KARIÉROVÉ
KÓD
Motivační workshop pro žáky 1. ročníků
KA K4
Personální podpora – Školní kariérový poradce

 

 

POLYTECHNICKÉ
KÓD
Spolupráce se ZŠ – sdílení učeben/dílen/laboratoří
KA P3
Dovednostní workshopy včetně spolupráce se zaměstnavateli
KA P4
Projektové dny / výjezdy žáků / odborné exkurze
KA P5
Odborné technické kroužky pro žáky SŠ
KA P6

 

 

GRAMOTNOST
KÓD
Gramotností podpora k vyrovnání úrovně žáků
KA G1
Výjezdy žáků ke kroužkům
KA G1a
Podpora aktivit žákovského studijního klubu v rámci neformálního
KA G2
Šablona: Tandemová výuka SŠ/VOŠ
KA G6
Šablona: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
KA G6

 

 

JAZYKY
KÓD
Prezentiáda
KA J2
Výjezdy žáků ke Dnům ve firmách
KA J3a
Kroužky cizího jazyka
KA J4
Tandemová výuka SŠ
KA J6
Šablona: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
KA J6
Šablona: Zapojení odborníka z praxe do výuky SŠ
KA J6
Šablona: Stáže pedagogů SŠ u zaměstnavatelů
KA J6