19. ročník Biojarmark

Albrechtova střední škola v Českém Těšíně pořádala ve čtvrtek 22. září 2022 v areálu školy, 19. ročník Biojarmarku. Akce byla pořádána za podpory města Český Těšín a pod záštitou ministra zemědělství České republiky a Zemědělského svazu České republiky. Letošní Biojarmark se uskutečnil i jako vzpomínka a pokračování práce Ing. Anny Hromkové, která nás v letošním roce náhle opustila. Ing.…

Toulky Těšínem HT1.A

Za trochu nepříznivého počasí se uskutečnily toulky Českým Těšínem. Žáci 1. ročníku, spolu s průvodci a pedagogickým dozorem, se vydali poznávat přírodní a historické památky města. Žáci navštívili Těšínské divadlo, Komenského, Kulturní a Společenské středisko Střelnice, kavárnu Avion, Masarykovy sady, náměstí ČSA a také se zúčastnili exkurze v Muzeum Těšínska. Žákům se exkurze s průvodcem velice líbila.…

Recyklohraní – „Uklízíme svět“

Recyklohraní – „Uklízíme svět“ Se začátkem školního roku proběhla již tradičně osvětová aktivita spojená se sběrem a likvidací nebezpečného odpadu a elektroodpadu v naší škole. Úkolu zasvětit své nové spolužáky do této problematiky a připomenout nutnost ochrany životního prostředí stávajícím zaměstnancům a studentům školy, se tentokrát zhostili vybraní žáci třídy HT2. B pod vedením Mgr. Pavly Tomisové. V Českém…

Ocenění za aktivní spolupráci v programu Recyklohraní

Naše škola se do programu Recyklohraní aneb „Ukliďme svět“ zapojil opravdu důsledně. V Celoroční hře tohoto školního roku jsme se mezi 1668 školami umístili na krásném 207. místě a v rámci Moravskoslezského kraje dokonce na 25. místě. Za umístění nám dle pravidel byla přidělena odměna ve formě poukázky do některé z prodejen řetězce Kaufland ve výši 1000 Kč, která bude následně uplatněna při nákupu…

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí

Vážení partneři Projektu Recyklohraní, připravili jsme pro vás vyhodnocení spolupráce za uplynulý rok, na základě množství předaných spotřebičů. V roce 2021 jste do našeho systému odevzdali 0,51 t vysloužilých elektrospotřebičů, které jsme následně předali našim smluvním zpracovatelům. Ti elektroodpad zpracovali tak, že vrátili zpět do oběhu více než 90 % materiálu. Celý tento proces má samozřejmě dopady na životní prostředí – a to jak negativní,…

Den Země v Českém Těšíně 2022

Hodnocení projektu Den Země – jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Den Země se slaví 22. dubna miliarda lidí po celém světě. Den Země organizovala Albrechtova střední škola, Český Těšín, p. o. ve spolupráci s městem Český Těšín dne 21. 4. 2022 na náměstí ČSA v Českém Těšíně. Akce probíhala od 9,30 – 16,30…

Ozvěny Ekofilmu v Českém Těšíně – 19. ročník

Hodnocení projektu Albrechtova střední škola v Českém Těšíně pořádala ve čtvrtek 7. dubna 2022 v Konferenčním sále školy, 19. ročník Ozvěn ekofilmu, přehlídku filmů o životním prostředí, národním a kulturním dědictví. Po přehlídce vítězných filmů 47. ročníku Ekofilmu 2021, který se konal v Brně, jsou filmy rozesílány do dalších měst v České republice, aby podpořily cit k životnímu prostředí a environmentální…

Školní kolo Ekologické olympiády 2022

V pátek 25. 2. 2022 se konal 27. ročník školního kola ekologické olympiády. Letošní ročník byl zaměřen na poznávání anorganické a organické přírody, rekultivaci a revitalizaci narušených ekosystémů. Školního kola se zúčastnilo 36 žáků z oboru Ekologie a životní prostředí. Žáci napsali test a poté určovali flóru, faunu a anorganické přírodniny. První místo obsadila Lucie Karfusová, ze třídy…

„Uklízíme svět“

Že se žáci a zaměstnanci Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně skutečně chovají jako šetrní a uvědomělí spotřebitelé je vidět nejen při vzorném třídění odpadu ve třídách a místnostech školy, ale také v množství sebraného a odvezeného nebezpečného odpadu a elektrozařízení. Jen za poslední půl rok jsme odevzdali 440 kg elektroodpadu a 23 kg použitých baterií. Aktuální pořadí…