Že se žáci a zaměstnanci Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně skutečně chovají jako šetrní a uvědomělí spotřebitelé je vidět nejen při vzorném třídění odpadu ve třídách a místnostech školy, ale také v množství sebraného a odvezeného nebezpečného odpadu a elektrozařízení. Jen za poslední půl rok jsme odevzdali 440 kg elektroodpadu a 23 kg použitých baterií. Aktuální pořadí naší školy v Moravskoslezském kraji, v rámci projektu Recyklohraní, je v současnosti na devátém místě. Což je, vzhledem k počtu zapojených škol, skutečným úspěchem vypovídajícím o snaze nebýt bezohledný vůči svému okolí a chovat se zodpovědně k životnímu prostředí.

V Českém Těšíně 2. 2022

Mgr. Pavla Tomisová

koordinátorka EVVO