Hodnocení projektu

Den Země – jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Den Země se slaví 22. dubna miliarda lidí po celém světě.

Den Země organizovala Albrechtova střední škola, Český Těšín, p. o. ve spolupráci s městem Český Těšín dne 21. 4. 2022 na náměstí ČSA v Českém Těšíně. Akce probíhala od 9,30 – 16,30 hodin. Akce měla výchovný charakter, především upozornit na zhoršující stav životního prostředí na naší planetě. Den Země navštívilo hodně účastníků, především žáci MŠ, ZŠ, SŠ, učitelé a široká veřejnost nejenom z Českého Těšína.

Paní starostka Mgr. Hřebáčková pozdravila účastníky a pronesla povzbudivá slova, ocenila přípravu akce. Dále pronesl krásná slova o přírodě a zachování biodiverzity pan místostarosta Pavelek.

Ing. Hromková z ASŠ mluvila o ochraně přírody na Zemi a její zachování pro příští generace. Celý den akci moderoval učitel Albrechtovy střední školy Mgr. Rusz.

Na akci byly přítomny média – Polar, Regionální televize. Pan ředitel Albrechtovy střední školy prezentoval Den Země a také záslužnou práci pedagogů a žáků při její přípravě.

Celou akci fotila Mgr. Pašková.

Byly připraveny školní i profesionální stánky.

Jednotlivé školní stánky nabízely možnosti recyklace odpadů, generativní a vegetativní množení rostlin, poznávání hornin, nerostů, flóry a fauny. Pro nejmenší byly připraveny omalovánky, křížovky, pracovní listy s přírodovědní tematikou, zemědělské stezky, bylinné čaje, bylinky, možnost aranžování z květin a přírodního materiálu. Prezentovali se obory školy. Např. žáci oboru cukrář a pekař připravili pro děti a návštěvníky spoustu dobrot, žáci dalších oborů připravovali občerstvení. Nechyběla také ukázka drobných hospodářských zvířat.

Na akci se prezentovala také VŠB TU Ostrava. Pedagogové VŠB si připravili ukázku kompostování, vločkování tuků, další zajímavosti z oblasti životního prostředí.

Z profesionálních stánků se prezentovala ZO včelařů, Český Těšín. Nechyběl ani keramický stánek a stánek s léčivými kameny. Dále se na akci prezentovala společnost Partners Financial Services, a.s., která také akci finančně podpořila. Další společnost, která akci podpořila ukázkami recyklace, zábavnými hrami pro dětí, vzdělávacím materiálem byl Elektrowin a.s., EKO-KOM a.s., Ecobat s.r.o.,Trafin Oil a.s., Zámecký dvůr s.r.o., ZO ČSV Český Těšín.

Vzhledem k velice vydařenému počasí se akce zúčastnilo přes 4 000 žáků, pedagogů a široké veřejnosti z Českého Těšína a okolí. Slunečný den vytvořil nádhernou scenérii. Do organizace akce se zapojili pedagogové a žáci naší školy, za co zaslouží velké poděkování.

Akce Den Země byla realizována za finanční podpory města Český Těšín.

V Českém Těšíně 22. 4. 2022

Ing. Anna Hromková, koordinátorka EVVO