V pátek 25. 2. 2022 se konal 27. ročník školního kola ekologické olympiády.

Letošní ročník byl zaměřen na poznávání anorganické a organické přírody, rekultivaci

a revitalizaci narušených ekosystémů. Školního kola se zúčastnilo 36 žáků z oboru Ekologie a životní prostředí. Žáci napsali test a poté určovali flóru, faunu a anorganické přírodniny.

První místo obsadila Lucie Karfusová, ze třídy AGE4, 2. místo získal Michal Szkandera z AGE4 a třetí místo obsadila Marie Kulková ze třídy AGE2. Všichni výherci postupují do krajského kola, které se bude konat na Hukvaldech ve dnech 28. – 29. dubna 2022.

Všem výhercům blahopřejeme a přejeme štěstí v krajském kole.

Ing. Anna Hromková

Koordinátorka EVVO