Hodnocení projektu

Albrechtova střední škola v Českém Těšíně pořádala ve čtvrtek 7. dubna 2022 v Konferenčním sále školy, 19. ročník Ozvěn ekofilmu, přehlídku filmů o životním prostředí, národním a kulturním dědictví.

Po přehlídce vítězných filmů 47. ročníku Ekofilmu 2021, který se konal v Brně, jsou filmy rozesílány do dalších měst v České republice, aby podpořily cit k životnímu prostředí a environmentální vzdělávání žáků na všech stupních škol, včetně široké veřejnosti.

Byly osloveny všechny základní, střední školy v Českém Těšíně a také široká veřejnost. Také byl informován odbor životního prostředí MÚ v Českém Těšíně. Informace o promítaných filmech byly zveřejněny na webových stránkách města Český Těšín, na stránkách Ministerstva životního prostředí https://www.mzp.cz/cz/ozveny_ekofilmu_cesky_tesin, na plakátech, na školy byly rozesílány e-mailové pozvánky a osobně doručeny plakáty, dále pak telekomunikací. Byl zajištěn pedagogický dozor, dodržování hygienických podmínek v konferenčním sále střední školy.

  1. ročník Ozvěn ekofilmu zahájil pan ředitel Albrechtovy střední školy Mgr. Pavel Cieslar, a také referentka pro environmentální vzdělávání; výchovu a osvětu Moravskoslezského kraje Ing. Michaela Bendová, Ph.D..

Po promítnutí filmových snímků probíhala živá diskuze se žáky, kterou vedl Mgr. Martin Maryniok a Ing. Anna Hromková. Všichni aktivní žáci, kteří se zapojovali do diskuze obdrželi odměnu. Byly také vypracovány účastnické listy pro každého návštěvníka.

V letošním roce se zúčastnilo Ozvěn ekofilmu přes 290 návštěvníků z 1. a 2. stupně základních škol, středních škol, školních družin, pedagogové a veřejnost z Českého Těšína.

Ohlas 19. ročníku Ozvěn ekofilmu byl velice příznivý, vzhledem k tomu že se mohly školy přihlásit na promítání filmů dle vlastního výběru. Seznam, rozpis a anotace promítaných filmů bylo školám doručeno v elektronické podobě a také osobně na sekretariáty škol.

Filmy, ve kterých se řešily problémy životního prostředí dnešní doby, diváky velice zaujaly.

Akce se vydařila.

Děkujeme žákům a pedagogům, kteří se podíleli na organizaci Ozvěn ekofilmu a reprezentaci školy.

Akce byla podpořena z dotací rozpočtu Města Český Těšín.

V Českém Těšíně 8. 4. 2022 Ing. Anna Hromková – koordinátorka EVVO