Recyklohraní – „Uklízíme svět“

Se začátkem školního roku proběhla již tradičně osvětová aktivita spojená se sběrem a likvidací nebezpečného odpadu a elektroodpadu v naší škole. Úkolu zasvětit své nové spolužáky do této problematiky a připomenout nutnost ochrany životního prostředí stávajícím zaměstnancům a studentům školy, se tentokrát zhostili vybraní žáci třídy HT2. B pod vedením Mgr. Pavly Tomisové.

V Českém Těšíně 9. 9. 2022