Berlín – 2. běh

V listopadu 2021 po dvou týdnech strávených v Berlíně se studenti 4. ročníku spolu s doprovodnou osobou paní Mariolou Kukuczkovou vrátili s vytvořených kalendářem, což byl úkol, který museli zvládnout. Fotografie pro kalendář dělali v egyptologickém muzeu, které v příštím roce oslaví kulaté „narozeniny“. Jak se jim to povedlo a jak se jim tam líbilo, můžete posoudit na DOD ve…

2. běh – Berlín

V neděli odjelo 7 žáků oboru polygrafie s doprovodnou osobou paní Kukuczkovou do Berlína. Mají velký úkol, který musí splnit během 2 týdnů – vytvořit kalendář s trhacími pohlednicemi. Tento výrobek musí vytvořit od A do Z – nafotit vhodné fotografie, na PC upravit a následně vytisknout… postup se zdá jednoduchým, ale opak je pravdou ? což určitě ví všichni studenti polygrafie…

1. stáž – Naši cukráři a pekaři v Itálii – Aktualizace 5.10.2021

Zpráva z Itálie V sobotu 2/10 2021 odjel náš autobus a odvezl nám spřátelené školy z Nového Bydžova a Zábřehu na Moravě. Najednou jsme zjistili, že nám je smutno a hotel byl najednou nějak prázdný. Bylo fajn mít tady i mladé lidi z jiných škol a vyměnit si zkušenosti. My jsme pro cukráře z Nového Bydžova připravili workshop na výrobu listového těsta…

Zapojení odborníka z praxe do výuky OV Aranžérů

Ve dnech 24. – 25. 11. nás navštívili odborníci z praxe reklamní firmy LM polepy Ostrava. První den projektu se žáci seznámili s širokou škálou reklamních materiálů, nářadí, včetně nejnovějších postupů reklamní tvorby. Přednášky prvního dne se účastnili žáci prvního i třetího ročníku. Druhý den probíhal čistě prakticky, pod vedením odborníků z praxe studenti polepili reklamním polepem naše…

Divadelní kroužek

Od října 2021 probíhá na naší škole pro zájemce z řad žáků divadelní kroužek v rámci krajského projektu OKAP II. Kroužek navštěvují nadšení studenti divadla, kteří si pod vedením vyučujícího Mgr. Rostislava Pavelce připravili divadelní hru, jejíž odehrání bylo završením jejich velké píle. Divadelní kroužek napomáhá studentům v rozvoji čtenářské gramotnosti, žáci pracují s textem, učí se pohybovým dovednostem na jevišti a…

Albrechtova Knihova a čítárna

Rád/a čteš? Nevíš, co dělat o obědové přestávce? Chceš si v tichu odpočinout, zajít si na internet nebo se jen tak připravovat na další hodinu? Pauza je dlouhá a ty nevíš, kam hlavu složit? Právě nově zmodernizovaná knihovna s relaxačním koutkem, která byla vybudována za podpory projektu OKAP II (Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání), je tu právě pro Tebe. Knihovna…

Exkurze do Pevnosti poznání v Olomouci

Dne 19.4.2022 se 40 studentů tříd HT3A, AG3 a HT3B v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II zúčastnilo odborné exkurze v olomoucké Pevnosti poznání. Cílem této exkurze bylo přiblížení matematiky a fyziky studentům. Ti si prohlídli a na vlastní kůži vyzkoušeli exponáty v místních expozicích Do historie (se zaměřením na historii…

Exkurze Kladruby a Pardubice

Dne 28. a 29 dubna se uskutečnila v rámci projektu OKAP exkurze do Národního Hřebčína Kladruby nad Labem a na Závodiště v Pardubicích, pro obor Jezdec a chovatel koní. Cílem této exkurze je prohloubit znalosti získané v předmětech Chov koní, Dostihový řád, Technické zařízení a Teorie jízdy. Exkurze tematicky navazuje na ŠVP daného oboru. Exkurze měla za úkol seznámit žáky s národním klenotem – Starokladrubským koněm,…

Audiovizuální kroužek

V rámci krajského projektu OKAP II – audiovizuální kroužek/ICT, žáci oboru PG1+PG2 dostali úkol, který museli splnit během doby nazvané „3x 20 min rychlovka“ :-). V časovém limitu 20 minut museli nakreslit „storyboard“, za dalších 20 minut museli natočit reportáž a během posledních 20 minut ji museli sestříhat. Na výsledek v časovém presu se můžete…

Kroužek ICT + Audiovizuální tvorby

Od ledna 2022 díky krajskému projektu OKAP II. probíhá na naší škole kroužek ICT + audiovizuální tvorby, na kterém se vybraní žáci oboru polygrafie (PG1 + PG2) učí, jak správně udělat fotografii, jak s ní pracovat a upravovat, dále se učí létat s dronem a pořizovat filmový materiál. Kroužek vede zkušený student vysoké školy multimediálních technik v Opavě.