Od října 2021 probíhá na naší škole pro zájemce z řad žáků divadelní kroužek v rámci krajského projektu OKAP II. Kroužek navštěvují nadšení studenti divadla, kteří si pod vedením vyučujícího Mgr. Rostislava Pavelce připravili divadelní hru, jejíž odehrání bylo završením jejich velké píle. Divadelní kroužek napomáhá studentům v rozvoji čtenářské gramotnosti, žáci pracují s textem, učí se pohybovým dovednostem na jevišti a rozvíjí si komunikační dovednosti. Činnost kroužku nadále pokračuje.

Zveme i nové zájemce o divadlo mezi nás!