Dne 19.4.2022 se 40 studentů tříd HT3A, AG3 a HT3B v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II zúčastnilo odborné exkurze v olomoucké Pevnosti poznání. Cílem této exkurze bylo přiblížení matematiky a fyziky studentům. Ti si prohlídli a na vlastní kůži vyzkoušeli exponáty v místních expozicích Do historie (se zaměřením na historii Olomouce), Živá voda (se zaměřením na ekologii, 3D vytváření povrchů), Rozum v hrsti (řešení logických hádanek a hlavolamů) a Světlo a tma (hlavně s fyzikálním zaměřením).