Druhý rok projektu ,,Yes, I do” 2020/2021

V letošním „online školním roce“ jsme pokračovali druhým rokem a dalšími dvěma skupinami žáků v krajském projektu Yes, I do. Zapojeni žáci jsou ze třídy HT2A. Online výuka není to pravé ořechové, ale všichni (žáci i učitelé) se snažíme si tento projekt užít, hlavně naučit a procvičit tolik potřebnou a žádanou odbornou terminologii v anglickém jazyce. Žáci opět…

Kurz AJ pro naše učitele 2019/2020

V rámci projektu „Yes, I do“ proběhl také kurz obecné angličtiny pro učitele odborných předmětů. Kurzy byly dva a zúčastnění učitelé nyní budou používat nabyté znalosti jazyka také částečně ve svých hodinách. Tato metoda má svůj název CLIL (Content and Language Integrated Learning), jednoduše řečeno: prostřednictvím cizího jazyka je vyučován jiný předmět. Učitelé odborných předmětů budou své jazykové…

Yes, I do – První rok projektu 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 jsme zahájili dvouletý krajský projekt zaměřený na odbornou slovní zásobu v anglickém jazyce v oboru hotelnictví. Vybraní žáci se zúčastnili jazykového kurzu v délce 40 vyučovacích hodin, během kterých se naučili novým slovíčkům a frázím, které se týkají jejich oboru. Kurz probíhal jak prezenční formou, tak online a všichni žáci se shodli, že kurz byl…