V rámci projektu „Yes, I do“ proběhl také kurz obecné angličtiny pro učitele odborných předmětů. Kurzy byly dva a zúčastnění učitelé nyní budou používat nabyté znalosti jazyka také částečně ve svých hodinách. Tato metoda má svůj název CLIL (Content and Language Integrated Learning), jednoduše řečeno: prostřednictvím cizího jazyka je vyučován jiný předmět.

Učitelé odborných předmětů budou své jazykové dovednosti používat alespoň několik málo hodin během školního roku.