V letošním „online školním roce“ jsme pokračovali druhým rokem a dalšími dvěma skupinami žáků v krajském projektu Yes, I do. Zapojeni žáci jsou ze třídy HT2A. Online výuka není to pravé ořechové, ale všichni (žáci i učitelé) se snažíme si tento projekt užít, hlavně naučit a procvičit tolik potřebnou a žádanou odbornou terminologii v anglickém jazyce. Žáci opět využívají odbornou cvičebnici „Services in the Travel Trade“ a online kurz společnosti „Open Learning“. Učí se fráze, poslouchají videonahrávky z reálného prostředí hotelu Sepetná, procvičují výslovnost slovíček a připravují vlastní videonahrávky na témata jako např.:

  • „recommending a suitable hotel according to a client´s request“ (doporučení vhodného hotelu dle požadavků zákazníka)
  • „at the reception desk – checking out“ (situace na recepci, kdy host opouští hotel)
  • „offering a four-course menu“ (situace v restauraci – doporučení jídel z jídelníčku)

Žáci se také učí reagovat na stížnosti, píšou emaily s nabídkami pro zákazníky atd. Velkým přínosem těchto hodin je tandemová výuka, která je vedena učitelem AJ společně s učitelem odborného předmětu. V letošním roce opět máme dvě skupiny po 13 žáků v každé.

Součástí tohoto projektu i minulého projektu měl být rovněž modul F – zahraniční stáž. Bohužel z důvodu coronaviru a celé situace v Evropě není možné tento modul realizovat. Ze stejného důvodu se nám ani v loňském roce nepodařilo první skupinu žáků na tuto stáž poslat. Žáci po dokončení kurzu a po úspěšném složení zkoušek obdrží certifikát, který se jim bude hodit do budoucna při hledání zaměstnání.