O aktuálních projektových, dotačních a grantových programech

O aktuálních projektových, dotačních a grantových programech na naší škole ve školním roce 2019/2020 Projekty, dotace, granty v současné době jsou pro školy téměř nedílnou součástí jejich výchovně vzdělávacího procesu a přispívají ke všeobecnému i odbornému vzdělání absolventů školy. Zapojení školy do projektové činnosti vychází z aktuálních potřeb, možností a podmínek školy. V průběhu školního roku dochází průběžně k vyhodnocování a aktualizaci…