O aktuálních projektových, dotačních a grantových programech

na naší škole ve školním roce 2019/2020

Projekty, dotace, granty v současné době jsou pro školy téměř nedílnou součástí jejich výchovně vzdělávacího procesu a přispívají ke všeobecnému i odbornému vzdělání absolventů školy.

Zapojení školy do projektové činnosti vychází z aktuálních potřeb, možností a podmínek školy. V průběhu školního roku dochází průběžně k vyhodnocování a aktualizaci jednotlivých projektových nabídek.

Projekty jsou nejen přínosem ve finanční situaci školy, ale přinášejí i nové možnosti inovace ve výuce, jsou motivací pro žáky, pozitivně působí na rozvoj školního klimatu, pomáhají zvyšovat péči o životní prostředí, metodiku výuky. Projekty často přímo rozvíjí ŠVP a zlepšují podmínky pro práci se žáky, podporují osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů.

Řada projektů je financována z Evropských sociálních fondů, státního rozpočtu ČR, rozpočtu kraje a města, případně z jiných zdrojů jako je Nadace školy, SRPŠ, sponzoři, partneři školy. Při výběru projektů a dalších aktivit vycházíme z priorit naší školy a snahou je zapojit do těchto projektů maximum žáků.

Díky finanční podpoře je možné rychleji modernizovat české školství a obstát v konkurenceschopnosti škol.

Ve školním roce 2019/2020 se Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace zapojila do evropských, státních, krajských nebo místních projektových a dotačních programů, které jsou zaměřeny do různých tematických oblastí. Průběžně jsou sledovány nabídky Národní agentury pro evropské vzdělávání a také další možnosti zapojení školy do projektů.

Přehled projektové činnosti naší školy je uveden níže.

Vypracovala:

Ing. Alice Flachbartová